Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Kadra Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie


                          
                                                    


Małgorzata Urban
- wicedyrektor, przewodnicząca zespołu orzekającego, logopeda. Prowadzi terapię EEG- biofeedback oraz przesiewową diagnozę wzroku, słuchu i mowy z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów.

 

        Beata Lesiewicz
- sekretarzEwa Stróżyk  
 - psycholog, przewodnicząca zespołu orzekającego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży V-VI klas Szkoły Podstawowej  oraz  I-II klas Gimnazjum.  Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

 

 Anna   Derejczyk  
- psycholog. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie I Szkoły Podstawowej. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi diagnozę przesiewową ogólnego rozwoju psychoruchowego dzieci trzyletnich oraz przesiewową diagnozę dzieci czteroletnich w kierunku zagrożenia dysleksją. Jest liderem zespołu do spraw promocji poradni.


Marta Wachna – psycholog, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w klasach I-IV oraz pracą w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Na terenie szkół prowadzi warsztaty dla uczniów oraz badania przesiewowe diagnozujące trudności edukacyjne. Jest liderem zespołu do spraw ewaluacji poradni.

 
Małgorzata Tokarczyk – pedagog. Prowadzi diagnozę dzieci w klasach  IV –VI Szkoły Podstawowej  oraz w szkołach Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Lider WDN.


Małgorzata Klemens – pedagog, prowadzi diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi diagnozę przesiewową dojrzałości szkolnej oraz terapię EEG- Biofeedback. Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Lider Zespołu Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka.
Małgorzata Wcisło-  pedagog, prowadzi diagnozę oraz terapię pedagogiczną (w zakresie trudności szkolnych, dyslektycznych) dzieci w klasach  I-IV szkoły podstawowej oraz  badania przesiewowe dzieci klas I-VI w kierunku trudności szkolnych, dyslektycznych. Jest liderem Sieci Pedagogów Szkolnych.Maria Buśko Rola - psycholog. Prowadzi diagnozę  i terapię dzieci w klasach III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi diagnozę przesiewową predyspozycji zawodowych uczniów klas III gimnazjum. Jest liderem Sieci Psychologów Szkolnych.

Magdalena Zielińska - Stec - logopeda, neurologopeda, ergoterapeuta, instruktor masażu Shantala, terapeuta SI. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci  w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje z maluchami w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Alina Grejner - psycholog. Prowadzi diagnozę  i terapię dzieci w klasach III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi diagnozę przesiewową predyspozycji zawodowych uczniów klas III gimnazjum.

           

  

Data dodaniaa: 2009-03-12 Powrót do góry