Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Kadra Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie


                          
                                                     


Beata Lesiewicz - sekretarzMarta Wachnapsycholog, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w klasach I-IV oraz pracą w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Na terenie szkół prowadzi warsztaty dla uczniów oraz badania przesiewowe diagnozujące trudności edukacyjne. Jest liderem zespołu do spraw ewaluacji poradni.
 
Małgorzata Tokarczyk pedagog. Prowadzi diagnozę dzieci w klasach  IV –VI Szkoły Podstawowej  oraz w szkołach Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Lider WDN.

Małgorzata Klemens – pedagog, prowadzi diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi diagnozę przesiewową dojrzałości szkolnej oraz terapię EEG- Biofeedback. Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Lider Zespołu Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka.

Maria Buśko Rola - psycholog. Prowadzi diagnozę  i terapię dzieci w klasach III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi diagnozę przesiewową predyspozycji zawodowych uczniów klas III gimnazjum. Jest liderem Sieci Psychologów Szkolnych.Magdalena Zielińska - Stec - logopeda, neurologopeda, ergoterapeuta, instruktor masażu Shantala, terapeuta SI. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci  w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.Pracuje z maluchami w Rozwoju.


Alina Grejner - psycholog. Prowadzi diagnozę  i terapię dzieci w klasach III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi diagnozę przesiewową predyspozycji zawodowych uczniów klas III gimnazjum.

           

 

Katarzyna Stróżyk – pedagog, prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej. Pracuje w Zespole Wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka. Lider WDN.

 
 

Alicja Stankiewicz – psycholog, prowadzi diagnozę i terapię dzieci w kl. I-IV szkoły podstawowej.  Pracuje w zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju  dziecka. Prowadzi warsztaty dla uczniów na terenie szkół oraz diagnozę przesiewową dotyczącą trudności edukacyjnych.  Jest realizatorem programu „Szkoła dla rodziców
i wychowawców oraz liderem zespołu do spraw projektowych. 

 

Data dodaniaa: 2009-03-12 Powrót do góry